تبلت 24 اینچی جدید توشیبا (عکس)

توشیبا یک تبلت 24 اینچی تولید کرده است : فرض کنید شما یک تبلت حرفه ای 12 اینچ دارید و از داشتن آن بسیار خوشحال هستید. پیش خود فکر می کنید که یکی از بزرگترین تبلت ها دست شماست. ولی باید بدانید که توشیبا یک تبلت 24 اینچی تولید کرده است. این تبلت به معنای واقعی کلمه بزرگ است. در واقع بزرگتر از بزرگ.

تبلت 24 اینچی, تبلت جدید, توشیبا, عکس تبلت